fbpx Press "Enter" to skip to content

Pirkimo – pardavimo taisyklės

Rekomenduojame atidžiai perskaityti žemiau pateiktas prekių pirkimo ir pardavimo taisykles (toliau – Taisyklės), kurios laikomos tarpusavio sutartimi.

 1. Bendrosios nuostatos.
  • 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt.
  • 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt taikomos Taisyklės, galiojančios pirkimo momentu.
  • 1.3. Pirkti el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt turi teisę:
   • 1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   • 1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   • 1.3.3. juridiniai asmenys;
   • 1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  • 1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remiantis taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt .
  • 1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, pažymi varnele, kad sutinka su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
  • 1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt .
 • 2. Asmens duomenų apsauga.
  • 2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt Pirkėjas gali:
   • 2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
   • 2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
  • 2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
  • 2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. paštu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
  • 2.4. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir pristatymo tikslais.
  • 2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
  • 2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
  • 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  • 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
  • 3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  • 3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
  • 3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • 3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  • 3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
 • 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
  • 4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės www.dovanosvisiems.lt teikiamomis paslaugomis.
  • 4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  • 4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  • 4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs pristatymo paslaugą, nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo.
  • 4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu
 • 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
  • 5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
  • 5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  • 5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
  • 5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   • 5.4.1. Paysera – tai elektroninė atsiskaitymų sistema, apjungianti skirtingus atsiskaitymo būdus: per Paysera sistemą, elektroninę bankininkystę, grynaisiais, mokėjimo kortelėmis, SMS žinutėmis.
   • 5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas perveda pinigus į el. parduotuvės www.dovanosvisiems.lt banko sąskaitą.
   • 5.4.3. Atsiskaitymas grynais, atsiimant prekę vietoje arba Alytuje.
  • 5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, išskyrus pasirinkus punkte 5.4.3. nurodytą atsiskaitymo būdą. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  • 5.6. Pirkėjui neįvygdžius mokėjimo per 3 dienas, užsakymas atšaukiamas.
 • 6. Prekių pristatymas.
  • 6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą ir telefono numerį.
  • 6.2. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima pašto skyriuje, siuntų terminale arba tiesiogiai iš Vitiškės 2, Paliepiai, Punios sen., priklausomai nuo to, kokį būdą pasirinko Pirkėjas.
  • 6.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  • 6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  • 6.5. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  • 6.6. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
  • 6.7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui
  • 6.8. Pristatymo mokestis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei perkamo kiekio.
  • 6.9. Prekės išsiunčiamos per 5-7 d.d. nuo sėkmingo apmokėjimo, apie didesnių užsakymų (daugiau nei 50 vnt) pristatymo terminus Pirkėjas informuojamas atskiru pranešimu, išsiunčiamos ne vėliau kaip 10 d.d. nuo sėkmingo apmokėjimo. Šeštadienį ir sekmadienį nedirbame, todėl šios dienos neįsiskaičiuoja į paruošimo terminą.
 • 7. Prekių kokybės, garantijos.
  • 7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje www.dovanosvisiems.lt parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • 7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • 8. Prekių grąžinimas ir keitimas
  • 8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis laikantis Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumų, žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038 bei Maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumų, žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1039. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  • 8.2. Pirkėjas grąžinamas arba keičiamas prekės gali siųsti jam patogiausiu būdu. Pardavėjas kompensuoja grąžinimo išlaidas, jeigu Pirkėjas grąžino Lietuvos pašto pagalba išsiųsdamas prekę (-es) laišku. (Esant didesniam svoriui nei 2 kg arba didesniems siuntinio išmatavimams, norint, kad būtų kompensuotos grąžinimo išlaidos, būtina apie tai su Pardavėju aptarti prieš išsiunčiant grąžinimą)  Kompensuojama bus tik laiško pristatymo išlaidos, ir tik tiems Pirkėjams, kurie kartu su grąžinimu pateiks išlaidų kvitą.
  • 8.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
  • 8.4. Pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo gaminio ir tvarkingų grąžinimo dokumentų gavimo dienos.
  • 8.5. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas, bus laikoma sekanti darbo diena po siuntos išsiuntimo.
  • 8.5. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas, bus laikoma sekanti darbo diena po siuntos išsiuntimo.
  • 8.6. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  • 8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. ir 8.6. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.
  • 8.8 Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.
  • 8.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
  • 8.10. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
   • 8.10.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
   • 8.10.2. atitinkamai sumažinti kainą;
   • 8.10.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
  • 8.11. Šių taisyklių 8.10 punkte nustatytomis teisėmis Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.
  • 8.12 Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje, Pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 8.5 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
 • 9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
  • 9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  • 9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
  • 9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
  • 9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • 9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  • 9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
 • 10. Rinkodara ir informacija.
  • 10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
  • 10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  • 10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  • 10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  • 10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
 • 11. Baigiamosios nuostatos.
  • 11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  • 11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka

Comments are closed.

Dekoruotos medaus dovanos - Medus iš ūkininko Vaido Žvirblio bityno